Deze site heeft minimaal FlashPlayer 9 nodig

De ambulante tandarts legt zich toe op patiënten, die dermate immobiel zijn, dat ze moeilijk of niet naar de tandarts kunnen. U moet daarbij denken aan:

Ook denken we aan bedrijven, die hun werknemers niet een halve dag willen missen voor een tandartsbezoekje van twintig minuten. De wat grotere bedrijven kunnen nu een tandarts "laten komen" en verliezen hierdoor minder "manuren".

Zelfs in inrichtingen, waar een tandartsunit aanwezig is, wordt er vaak uitgesproken inefficiënt en daardoor onnodig duur gewerkt.

Lichamelijk- en geestelijk gehandicapten kunnen vaak niet alleen gelaten worden. Dit wil zeggen, dat er bij een tandartsbezoek vaak gebruik moet worden gemaakt van helpers die mee moeten, taxi's en soms zelfs ambulances. Ook in dit voorbeeld spreken de efficiency- en kostenbesparing van de ambulante tandarts voor zich.

We beschikken over een volledig draagbare tandartsunit in een koffer plus een opvouwbare behandelstoel en een operatielamp. Het geheel kan in een personenauto vervoerd worden. Onze unit is volledig "self-sufficient". Alleen een stopcontact is nodig. Dit stelt ons in staat, om naar de betreffende patiënt of instelling toe te gaan op een door de patiënt of instelling zelf te bepalen tijdstip.

Relatief veel mensen zijn immobiel. De stichting SOLGU (Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht) heeft onderzoek gedaan naar het aantal mensen, dat niet- c.q. verminderd mobiel is en komt voor de stad Utrecht op twaalf procent. Voor de toekomst verwacht deze stichting een forse toename in verband met de vergrijzing. We stellen ons daarom voor, dat er behoefte is aan een ambulante tandarts. Te vaak wordt er nog van tandheelkundige behandeling afgezien, omdat het te veel moeite kost om de patiënt bij de tandarts te krijgen. Ook speelt het gebrek aan tijd en/of middelen, waarmee de verzorgenden steeds meer te maken hebben, een rol. Hierdoor blijven patiënten vaak zitten met een slecht functionerend gebit of een problematische prothese. De Ambulante Tandarts biedt een passende oplossing voor deze problematiek.

Get Adobe Flash Player

Probeer aub de bovenstaande link als eerste. Indien u na het installeren van de Flash Player nog steeds problemen ondervindt, probeer dan de volgende:

Get Adobe Shockwave Player

 

Powered by MegaZine3

Design by PoWeRsite web&design